obec na rozhraní Čech, Moravy a Rakouska
Poslední aktualizace 12.7.2010
Slavětín
svduch03
slavon01
slavon02
slavon03
slavon04
slavon05
slavon06
slavon07
slavon08
slavon09
slavon10
slavon11
svduch01
svduch02
Podíváme se na zajímavá místa nejbližšího okolí a také na pár míst vzdálenějších, která stojí za Vaší pozornost. Další informace hledejte v sekci odkazy.
Nejblíže Slavětínu (necelý 1km) se nachází obec Chvaletín. Tam se chodíme v létě koupat.
4 km západním směrem je známé městečko Slavonice, které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Zásluhu na tom mají především pozdně gotické a renesanční domy postavené vesměs v 16. století, které patří k nejvzácnějším svého druhu v ČR. Můžete si udělat i malou procházku za město kde najdete kostel svatého Ducha.
5km východním směrem se nachází obec Písečné nad Dyjí. Výraznou dominantou obce je zámek - renesanční čtyřkřídlá budova kolem pravoúhlého dvora s dvěma nárožními věžicemi. Najdete zde také vzácný lidový dům špýcharového typu a starý židovský hřbitov z počátku 18. století.
pisecne02
pisecne01
Romantickou procházku můžete zažít v údolí Moravské Dyje. Vydáte se od Nového Hobzí proti proudu řeky k Louckému mlýnu (jeden z nejstarších mlýnů na Moravě) a dále po zelené turistické značce až do Dačic.
dyje11
dyje01
dyje02
dyje03
dyje04
dyje05
dyje06
dyje07
dyje08
dyje09
dyje10
Nebo od Louckého mlýna půjdete po zelené do Slavonic a v půli cesty narazíte na Montserrat (kostel P.Marie Bolestné. Zamýšlen byl jako kopie benediktinského kostela ve španělském Montserratu.
montse10
montse01
montse02
montse03
montse04
montse05
montse06
montse07
montse08
montse09
Dačice - město na Moravské Dyji v Dačické kotlině, centrum společenského a kulturního života zdejšího kraje. Městská památková zóna vyhlášena v r.1990. Navštivte renesanční zámek s parkem v anglickém slohu. Můžete se vydat také po místní železniční trati 227 z roku 1902 do Telče (12 km severně) nebo na jih zpět do Slavonic.
dzampar1
dacic01
dacic02
dacic03
daczam01
daczam02
daczam03
daczam04
daczam05
daczam06
Telč je sice od Slavětína vzdálena severním směrem skoro 30 km, ale pro její význam ji určitě navštivte. Vždyť její historické jádro je od roku 1992 v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pokud pojedete vlakem, navštivte rozhlednu Oslednice kterou z nádraží uvidíte.
telczam1
telc01
telc02
telc03
telc04
telc05
telc06
telc07
telc08
telc09
telc10
telc11
Pfaffenschlag - zaniklá středověká ves, odkryté základy domů. 4 km západně od Slavonic po červené turistické cestě vedoucí lesem kolem kaskády rybníků na Slavonickém potoku.
pfaffen2
pfaffen1
Landštejn - mohutná hradní zřícenina na bývalém pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Patří mezi nejzachovalejší hradní zříceniny v Čechách a z hlavní věže je krásný výhled do okolí.
landst10
landst01
landst02
landst03
landst04
landst05
landst06
landst07
landst08
landst09
Zpět