obec na rozhraní Čech, Moravy a Rakouska
Slavětín  -  historie
Vesnice Slavětín byla dříve samostatnou obcí 4 km jihovýchodně od Slavonic v nadmořské výšce 499 m. Od roku 1976 je vesnice místní částí obce Písečné. Leží v jihozápadním předpolí Mutenského hřbetu jižní části Brtnické vrchoviny. Obcí protéká jeden z přítoků Slavětínského potoka, který nad Modleticemi ústí zprava do Moravské Dyje.
Základem Slavětína byla slovanská osada. V historických pramenech je ves uváděna poprvé roku 1298. Od konce 16. století byl Slavětín byl Slavětín součástí panství Písečné, ale jako zvláště zdaněný statek až do roku 1849. V katastru vsi byl vrchnostenský dvůr. Ze Slavětína se na pondělní týdenní trhy jezdilo do Slavonic. Desátky byly odváděny faře ve Slavonicích a panství v Písečné. V roce 1924 byl podle záznamů v kronice v obci dvůr velkostatku Collalto, lihovar firmy Spitz a výrobna octu firmy Johan Spitz. Elektrifikována byla ves v roce 1932 připojením na síť ZME Brno.
Oproti zámku v Písečné je stavební vývoj slavětínské tvrze dosud téměř neznám. Ukrývá se v závoji zapomnění a snad pouze důkladný archeologický výzkum může toto tajemno odhalit. Pouze s půdorysu na katastrální mapě z roku 1825 je známa základní dispozice objektu. V těsném sousedství této budovy, nesoucí dnes čp. 31, je v úzké terase zachovaný malý kamenem zaklenuty sklípek.

Historické události:
Již v roce 1405 je obec v české listině zapsána po dnešním jménem (něm. Slawaten). Slavětín leží na rovinatém, jen mírně zvlněném území na silnici spojující Slavonice a Písečné.  Z poloviny 14.století známe majitele Štěpána a Pilluga, později Štěpána a Filipa. Na počátku 15. století koupil Slavětín Pelhřim od Viléma Obenštejna a Jiřího Rytentallera. Roku 1464 převedla Eliška ze Slavětína ves s tvrzí bratřím Házlům z Nové Vsi (příbuzní Krokvicarů). V roce 1600 byla obec prodána Krokvicarům a připadla též k Písečnému. V 18. Století náležela obec rodu Hartigů.
Z novodobé historie stojí za zmínku umístění 19. roty 3. praporu 15. brigády Pohraniční stráže bývalé ČSSR.
Poslední aktualizace 23.1.2012
Slavětín
Zpět